Projekt loga dla restauracji w galerii handlowej, zakres uzgodnień dla lokalu w galerii handlowej

Nazwa projektu

Realizacja wnętrz restauracji FONDO w Galerii w Radomiu

Kategoria

wnętrza gastronomiczne, arażację wnętrz restauracji, kawiarni, cukerni
projekty wnętrz handlowych i usługowych

Projekt został opracowany przez spółkę jmsSTUDIO s.c. Magdalena Kidoń Michał Smolarski, w której w tym czasie Magdalena Kidoń była wspólnikiem.

Najemca jest zobowiązany do wykonania szyldu zgodnie z zapisami Umowy Najmu. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania i montażu zawiera odrębne opracowanie (Tenant Manual) oraz rysunek „Widok i przekrój witryny z pokazaniem lokalizacji szyldu Najemcy”.
Propozycje projektów szyldów są częścią materiałów projektowych, które Najemca musi dostarczyć Koordynatorowi Współpracy z Najemcami w celu sprawdzenia i zatwierdzenia przez Architekta Galerii.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia szyldu, który według jego wyłącznego uznania jest nieodpowiedni do pasażu handlowego.

Pozostałe zdjęcia:

Kontakt z architektem: Magdalena Kidoń Architekt Kraków Magdalena Kidoń
info@projektowanie-wnetrz.com 601 671 184

Podobne projekty